Polityka Prywatności

Polityka Prywatności
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych użytkowników strony pawelbackiel.pl
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) informuję, iż:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma BMP Development S.C. P.Backiel, D.Backiel, ul. J.K.Puchalskiego 15, 15-197 Białystok NIP: 542-28-20-171
2. Informację na temat ochrony danych osobowych na stronie internetowej www.pawelbackiel.pl można uzyskać pod numerem telefonu tel. 501 514 055
lub mailowo: pawel.backiel@gmail.com
3. Pani/Pana dane osobowe uzyskanie na stronie www.pawelbackiel.pl poprzez formularze kontaktowe, na podstronach: “Kontakt”, “Oferta”, “Dotacje”, “Pożyczki”, “Szkolenia” i “Faktoring” przetwarzane będą wyłącznie w celu w celu informacyjnym, wg. RODO.

 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione do przetwarzania na podstawie umowy powierzenia danych w w/w celu oraz mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody, zakończenia realizacji umowy bądź na podstawie przepisów archiwizacyjnych.
7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych,  wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub przepisy krajowe.
9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji w/w celu.
10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
Poszukujesz eksperta od inwestycji,
który profesjonalnie skonstruuje Twój wniosek?