Dotacje

Dotacje
Środki Pomocowe
[accordionmenu id="uniqued395795" accordionmenu="279"]
Pozyskiwanie środków z programów ogólnopolskich

Kompleksowo wspieramy rozwój małych, średnich, jak i dużych przedsiębiorstw, w tym także jednostek samorządu terytorialnego. Do naszych zadań należy współtworzenie projektów w zakresie wdrożenia innowacyjnych technologii i rozwiązań produktowych. Przedstawiamy spersonalizowane możliwości uzyskania zewnętrznych źródeł dofinansowania. Wspieramy klientów na każdym etapie pozyskiwania funduszy, w tym również w czasie procedur wynikających z rozliczania końcowego projektu jak i ewentualnych kontroli.

 • •  Inteligentny Rozwój
 • •  Infrastruktura i Środowisko
 • •  Wiedza Edukacja Rozwój
 • •  Polska Cyfrowa
 • •  Polska Wschodnia
 • •  Pomoc Techniczna
 • •  Europejska Współpraca Terytorialna
Pozyskiwanie środków z programów regionalnych

Pomagamy w tworzeniu projektów od fazy powstawania pomysłów, aż po komercjalizację ich wyników na rynku krajowym i międzynarodowym. Przywiązujemy dużą wagę do współpracy sektora biznesu i nauki. Umożliwiamy przedsiębiorstwom kontakt z jednostkami naukowymi i instytutami badawczymi. Koordynujemy w tym zakresie procesy tworzenia partnerstw, klastrów i podmiotów wspólnych.

 • •  Badania i Rozwój
 • •  Biznes i Przedsiębiorczość
 • •  Energetyka
 • •  Informatyzacja i E-społeczeństwo
 • •  Otoczenie Biznesu
 • •  Transport
 • •  Turystyka
 • •  Rewitalizacja i Zagospodarowanie Terenu
O jaki rodzaj dotacji chcesz się ubiegać ?